NIWO certificaat

MXvervoer is een NIWO gecetificeerd transportbedrijf. De NIWO is de vergunningverlener voor het wegtransport. De NIWO toetst iedere vijf jaar transportbedrijven aan de vier kwalitiets eisen, zoals in de wet omschreven:

  • kredietwaardigheid,
  • betrouwbaarheid,
  • vakbekwaamheid
  • en reële vestiging.

 

Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars.

NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

Meer info: niwo.nl